Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (2024)

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (1)

Stadsschouwburg Utrecht presenteert (gesponsord)

Stadsschouwburg Utrecht presenteert (gesponsord)

Panic Room

Een bloedernstig, humoristisch en hoopvol duet van twee mensen die opgesloten zitten in een donkere ruimte. Spel: Abke Haring en Jacob Derwig.

Toneel | 18-20 april en 24 & 25 juni € 18,50 (vanaf)

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (2)

Kunstlinie presenteert (gesponsord)

Kunstlinie presenteert (gesponsord)

Lady+Lord MacBeth

Joy Wielkens en Alwin Pulinckx spelen Lady+Lord MacBeth, een moderne versie van Shakespeares tragedie vol bloed, wreedheid en duisternis.

1, 2, 9 maart en 14 april (Almere) | Toneel € 20,-

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (3)

vrijdag 27 sep 2024
Aanvang: 20:15 uur
Nieuwegein

vrijdag, 27 sep
2024, 20:15 uur

Toon info

Waterlanders

Paul R. Kooij, Randy Fokke, Jip Smit

Een messcherp polderdrama.

Toneel - €26,50

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (4)

donderdag 03 okt 2024
Aanvang: 20:15 uur
Nieuwegein

donderdag, 03 okt
2024, 20:15 uur

Toon info

Een man een man

Peter Blok, Jennifer Welts, Peter Heerschop

Een vileine komedie met Peter Blok en Peter Heerschop in de hoofdrol.

Toneel - €27,50

Toon info

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (5)

zaterdag 19 okt 2024
Aanvang: 15:00 uur
Nieuwegein

zaterdag, 19 okt
2024, 15:00 uur

Toon info

Hendrik IV - ongeschikt voor kinderen (8+)

House of Nouws

In welke waarheid wil jij geloven?

Toneel - €15

Toon info

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (6)

vrijdag 08 nov 2024
Aanvang: 20:15 uur
Nieuwegein

vrijdag, 08 nov
2024, 20:15 uur

Toon info

Casa Mia

Peggy Vrijens, Joe Sinduhije, Isa Hoes, Teunie de Brouwer

Italiaanse muziek, familieperikelen en héél veel limoncello: het zonnigste avondje uit van het jaar!

Toneel - €30,50

Toon info

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (7)

zaterdag 30 nov 2024
Aanvang: 20:15 uur
Nieuwegein

zaterdag, 30 nov
2024, 20:15 uur

Toon info

De Moedermonologen

Stella Bergsma, Claudia de Breij

Eerlijke verhalen over het moederschap van nu.

Toneel - €28,50

Toon info

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (8)

vrijdag 04 apr 2025
Aanvang: 20:30 uur
Nieuwegein

vrijdag, 04 apr
2024, 20:30 uur

Toon info

't Hooge Nest

Fockeline Ouwerkerk

Naar de bestseller van Roxane van Iperen.

Toneel - €23,50

Toon info

Laatste nieuws

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (9)

Musical

14 de Musical exclusief in AFAS Leusden - tickets 1 +1 gratis

Na 3 jaar stopt 14 de musical op 6 juli, laatste kans.

stopt op 6 juli 2024

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (10)

Cabaret

Doe nu mee aan de loting voor tickets Jochem Myjer!

Je kunt je tot en met dinsdag 11 juni inschrijven voor tickets voor Net Alsof.

10 jun 2024

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (11)

Kijktip

Kijktip! Best of... Ton Kas

Dat wordt lachen geblazen op zaterdagavond!

08 jun 2024

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (12)

Musical

Familiefavoriet Kruimeltje is terug met een tweede musical!

Dit keer gaat Kruimeltje op avontuur in het Wilde Westen.

07 jun 2024

Restaurants in Nieuwegein

Hajé restaurant Nieuwegein - Internationaal
Robuust Nieuwegein - Internationaal

Bekijk alle restaurants in nieuwegein

Meer nieuws artikelen

Dans de zomer door! 7 dansfestivals in de komende maanden

Voetjes van de vloer deze zomer!

05 jun 2024Dans

Thomas Acda wint de Lennaert Nijgh Prijs

Dit is de prijs voor beste tekstdichter.

04 jun 2024Prijzen

Trompettist in Auschwitz keert terug in 2025

Het succesvolle toneelstuk met Soy Kroon en Thomas Cammaert.

03 jun 2024Toneel

Youp door de jaren heen

Enkele hoogtepunten uit de lange carrière van Youp van 't Hek op een rij!

02 jun 2024Artiesten

Meer nieuws

Hierboven zie je een selectie van alle toneelstukken die momenteel in Nederland spelen. Gebruik de filters om te kijken of er een voorstelling bij jou in de buurt plaatsvindt. Ook kun je op datum filteren, mocht je vooruit willen plannen.

Toneel in Nederland

In Nederland vind je al jarenlang ontzettend veel toneelvoorstellingen. Onder deze categorie verzamelen we bijvoorbeeld Griekse tragedies en nieuwe uitvoeringen van beroemde toneelschrijvers zoals Shakespeare en Tsjechov. Maar je vind hier ook veel hedendaags werk. Als er momenteel een stuk Maria Goos of Alex van Warmerdam speelt, dan vind je die onder het kopje toneel bij Theater.nl.

Veel beroemde acteurs in Nederland komen uit de wereld van het toneel, zoals Pierre Bokma, Hans Kesting, Carice van Houten en Halina Reijn. Vaak maakten deze acteurs een (al dan niet tijdelijke) overstap naar de film en tv-series.

Bekende toneelgezelschappen in Nederland

Bijna iedere grote stad in Nederland heeft wel zijn eigen toneelgezelschap. In Amsterdam heb je Internationaal Theater Amsterdam, in Rotterdam speelt Theater Rotterdam, in Den Haag is er Het Nationale Theater, Utrecht huist Theater Utrecht, Arnhem heeft Toneelgroep Oostpool, in Groningenkun je naar Noord Nederlands Toneel en Tilburg is de thuisplaats van Het Zuidelijk Toneel.

Op zoek naar een theatervoorstelling in een specifieke plaats? Bekijk ook theaters in Amersfoort, Baarn, Soest, Veenendaal, Woerden, Zeist of Utrecht.

Theaters:

De Kom

Toneelvoorstellingen in Nieuwegein, de complete toneel agenda. (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6123

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.